Soppefestens historie

Ideen til soppefesten opstod i 1969 ved indvielsen af friluftsbadet i Hammershøj. Med stor opbakning fra lokalbefolkningen i Vorning-Kvorning-Hammershøj Kommune havde der gennem et årstid været arbejdet på at få bygget Midtjysk Friluftsbad. Og nu havde man nået målet - friluftsbadet kunne indvies. Og så skulle der festes, formanden for festkomiteen, Jørgen Hagsholm, udtaler i et interview: "Jo, søren soppeme ska' vi feste. - I de sidste 14 dage er der arbejdet særdeles hårdt for at få svømmebadet færdigt til indvielsen i morgen. Selv om der mangler en lille smule, før alt er klart, er badet i så fin orden, at der kan festes omkring det i dag".


Friluftsbadets formand, Egon Ladefoged, taler ved indvielsen

Den officielle indvielse foregik ved selve badet den 28. juni 1969. Og da den højtidelige del af festen var overstået marcherede deltagerne hen til byen festplads, hvor der bl.a. var underholdning ved sangerinden Grethe Mogensen og bugtaleren Jack Tonky. Festen forsatte med dans til ud på de små timer. Og så var friluftsbadet indviet på en absolut værdig måde, og samtidig var det begyndelsen til de årlige Soppefester.
Den anden soppefest afholdtes den 27. juni 1970. Ved denne fest var der underholdning af Freddy Fræk og af Katy Bødtger. Kvorning Folkedansere gav opvisning, og endelig begyndte man her på traditionen med at udnævne årets "Ridderen af den våde sok". Nummer et i den lange række blev den sidste sognerådsformand for Vorning-Kvorning-Hammershøj: uddeler Ingvard Andersen.