Frits Højsgaard, der har kigget på vores side om Saksisk Svejts, 
skriver til os (sept. 2009)

Jeg skriver til jer for at fortælle om "Saksisk Svejts", som jeg husker det.
Jeg er gammel Hammershøj-dreng, og har slået mine folder på det omtalte sted.
Jeg husker, at vi gik ind ved Søren Degns gård (Jens Marius Nielsens far), og ned langs hans mødding og videre mellem Dyrlægens og Søren Degns marker og videre mod syd, hvor vi krydsede en markvej som forbandt Arne Nørgårds og Anders Bundgaards gårde.
Når vi fortsatte mod syd passerede vi en fritliggende bakke, som var beklædt med grantræer (her kørte man jordbaneløb før krigen, hvor blandt andre Hans Andersen, elektrikeren, deltog.)
Fortsatte man mod syd, kom man til et skovområde, hvor der gik en sti igennem, og dette område sammen med de syd her for liggende bakker er det sted, som jeg husker, blev omtalt som "Saksisk Svejts".
Et meget yndet sted for byens folk til traveture, og for os børn til at lege i og bygge huler i. 
Der var i øvrigt et mindre vandløb i området, hvor Anders Bundgaard en overgang havde bævere, som byggede dæmninger, der blokerede for vandløbet. Jeg tror, det var for pelsens skyld, at de blev udsat.
Jeg har mange gange fulgtes med Ingeman Larsen ned gennem det omtalte område ned til engene for at se efter de plage, som de havde gående på græsning om sommeren.
Det var også et yndet sted at plukke blåbær, som voksede på bakkeskråningerne.

Frits Højsgaard skriver senere:
For så vidt angående "Saksisk Svejts", kan jeg tilføje, at der på et tidspunkt blev etableret en skydebane umiddelbart syd for det omtalte område.