Generalforsamling mandag d. 11. marts 2019

 

 1. Valg af dirigent: Christian Andersen
 2. Formandens beretning: Formanden syg, men i fællesskab fortalte vi om årets gang.

Ren by, Running Dinner – som desværre blev aflyst pga. manglende tilmeldinger, Jul i Torvehallen, samt nyt samarbejde med Hammershøj forsamlingshus, hvor første arrangement var MGP fest i Forsamlingshuset.

 1. Økonomi: Gita gennemgik regnskabet for 2018, hvor vi har haft en samlet underskud

på 8,408,53 kr.

Regnskab godkendt.

 

-Der bliver spurgt ind til Borgerforeningens kontingent nedgang. Vi forklarer, at det er frivilligt om man vil betale modsat forsamlingshuset, hvor de fleste har betalingspligt via tinglysning. Samt, at vi i år har prøvet at dele girokort ud sammen med Trojkanyt. Der bliver forslået, at vi i Borgerforeningen stemmer dørklokker.

-Derudover ser man, at Borgerforeningens aktiver vil være brugt om 2 år som der ser ud pt.

Der stilles spørgsmålstegn til om Borgerforeningen er aktive/synlige nok – og om det kan være årsagen til folk, ikke betaler medlemskontingent.

-Der blev også stillet foreslag om fælles drift af Hammershøj forsamlingshus og Hammershøj Borgerforening, dette kræver dog en ændring af §2 i vedtægterne.

- Der blev spurgt ind til de manglende indtægter af flag allé.

 

 1. Valg af Bestyrelsesmedlemmer: Nye bestyrelsesmedlemmer
 • Tommas Olsen
 • Anja Poulsen
 • Marian Van der Maat
 • Derudover har Borgerforeningen mandat til at finde et medlem til bestyrelsen i løbet af året.

 

 1. Valg af revisor: Flemming Kammersgaard
 2. Ingen indkomne forslag modtaget
 3. kontingent uændret i 2019
 4. Forslag om, at søge puljer til byfornyelse via ELRO-fonden eller Jutlander bank.
 • Ikke alle har Facebook, så informer/ reklamer også andre steder.
 • Kunne borgerforeningen fikse fuglen ved Torvehallen?
 • Forslag om, at Borgerforeningen afholder et møde med et opråb om, at Borgerforeningen mangler opbakning. ”SIDSTE CHANCE” hvis ikke den skal nedlægges som Flemming Kammersgaard så fint formulerede det! – Rusk op i byens borgere/lokalbefolkningen og fortæl om Borgerforeningens arbejde og hvad den kan!
 • Formanden for Hammershøj forsamlingshus åbner op for et evt. samarbejde med Borgerforeningen