Referat af møde i Borgerforeningen – tirsdag d. 21/11 2017 kl.19.00

Afholdt ved Lars – alle fremmødte: Alle

 

 

Dagsorden:

 Julemarked d. 2/12 2017 fra kl.11-16 – afbud fra: Ida og Dorthe R.

Klargøring fredag d. 1/12 kl. 17.00 – afbud fra: Ida, Dorthe R og Dorthe L

Indkøb: Gitte og Dorthe L. – Sodavand købes i Brugsen

 Ida tjekker julemands- kostume, hvis ikke det er okay – køber vi et nyt.

-Der er lejet 14 boder ud til julemarkedet

-Spejderne kommer og sælger juletræer

Gita laver skattejagt til børnene, Gitte kontakter Jette Lauritsen ang. sponsorat på 300 kr. til nisser.

Dorthe L. medbringer thermobox til æbleskiver

Det blev vedtaget, at vi får lavet skilte ti byportene med julemarked. Vi håber de kan nå, at bliv klar til i år.

Lars kontakter skiltemanden.

 

Opsætning af julelys i Hammershøj by: søndag d. 26/11 kl. 14.00 ved garagen

Afbud fra: Gitte, Dorthe L – Dorthe R. kommer senere.

Lars har et par hjælpere med 😊

 

Næste møde tirsdag d 9/1 2018 kl. 19.00 v/Dorthe L – på Fuglebakken 2

-          Hvor vi skal sætte dato på generalforsamling

-          Evaluerer julemarked

-          Årshjul – arrangementer i 2018

Forslag til kommende bestyrelsesmedlemmer: Iver, Emil Rytter og Stefan