1)      Valg af dirigent: Flemming Kammersgaard.- Referent: Dorte Lanng

2)      Formandens beretning: Året i Borgerforeningen har været stille med følgende aktiviteter og arrangementer.

Ren by – et fint arrangement efter soppefesten.

Running Dinner – aflyst pga. manglende tilmeldinger. Vi prøver igen i år.

Julehalløj i Julemandens værksted – ikke besværret værd, der skal nytænkning til.

Snefnug i lygtepæle, samt lys i byens flagstang.

Borgerforeningens hjemmeside har fået nyt design og Facebook siden er kommet godt igang. En stor tak til Gita for, at hun har brugt tid på det.

Byudviklingsprojektet holder generalforsamling i april.

3)      Økonomi:

Regnskab bliver uddelt og Gita gennemgår årets regnskab med udgifter og indtægter. Regnskab godkendt.

4)      Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ida Kærgaard ønsker ikke genvalg

Gita Nørgaard og Lars Antonsen genvalgt

Derudover er Jan Hagerup og Michael Rasmussen valgt ind i Bestyrelsen

5)      Valg af revisor: Flemming Kammersgaard genvalgt

6)      Indkomne forslag: ingen

7)      Kontingent:

Der er ikke indbetalingspligt til Borgerforeningen. Kort debat om kontingentsats -Ikke flertal for, at hæve kontingent. Dermed vil den være uændret – 150 kr.

Derudover skal borgerforeningen prøve, at gøre deres arbejde mere synligt og informerer om, hvad kontingent ‘en går til. 

Forslag om, at der skal et giro kort med i omdelingen af Trojkanyt, og informationsmateriale omkring Borgerforeningens arbejde.

Der kom også forslag om, at borgerforeningen skal gå rundt til husstandende i Hammershøj og omegn.

8)      Eventuelt:

Mere synlighed om Borgerforeningens arbejde.