Referat af møde i Hammershøj Borgerforening

Tirsdag den 20.03.2018 kl. 19.00

Afholdes ved Gitte Hagedorn - afbud fra Jan Hagerup

 

1)      Dagsorden godkendt

2)      Konstituering af bestyrelsen: Lars- Formand, Gita-Kasser, Dorthe L-referent, Gitte- midlertidig flagansvarlig.

3)      Samlet har vi pt. 10.000 kr. og der er kommet 3.000 kr. ind fra erhvervs kontingent.

Gita har printet girokort ud, som uddeles af Spejderne (udgift på 500 kr.)i forbindelse med uddeling af Trojka nyt.

Dorthe R. vedlægger girokort i Trojka nyt. Gita skriver på hjemmesiden, at der bliver sendt girokort til kontingent ud i april. 

4)      Næste års arrangementer har vi indsat på en års kalender

Ren by – 2/6 kl. 10.00 – vi mødes i Torvehallen til rundstykker og kaffe

Running Dinner – 1/9 – reklame banner opsættes til Soppe festen (Gita kontakter Flemming og får lavet en banner.) Forsamlingshuset er booket.

Herudover håber vi på samarbejde med Forsamlingshuset til en MGP fest og et Julearrangement.

Byens julebelysning opsættes inden d. 17/11, hvor støtteforeningen afholder julefrokost i forsamlingshuset.

Nedtages igen inden d. 30/12.

5)      EVT.

Vi har i enighed besluttet, at nedlægge vores konto i Hammershøj Dagli’ brugs.

Gita har kontaktet Coop og Bo. Når vi har udlæg – skal Gita have bon/kvittering og så overføres beløb.

 Alle bestyrelses medlemmer i Borgerforeningen udskriver et sæt vedtægter – så vi har dem med til møderne.

6)      Kommende bestyrelsesmøder:

9/4 kl. 17.00 mødes vi v/stationen til Inspektionsmøde i Engen, hvor vi skal tage stilling til, hvad der skal gøres. Afbud fra Dorthe R.

29/5 kl. 19.00 v/Dorthe R.

21/8 kl. 19.00 v/Lars

30/10 kl. 19.00 v/Gita

 

·         Husk at sende emner til formanden i god tid inden næste møde!